Ga naar content

(2015) Ontmanteling hennepkwekerijen en drugslaboratoria

Inhoudsopgave

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie in maart 2015 het aantal opgerolde hennepkwekerijen openbaar. Het gaat hier om opgerolde hennepkwekerijen in 2014. De overige informatie is in een eerder stadium reeds openbaar gemaakt en te vinden op onze internetsite. In het bijgevoegde overzicht (achter het besluit) kunt u het aantal opgerolde hennepkwekerijen per eenheid zien.
Tevens nam de korpschef, in de kader van hetzelfde Wob-verzoek, een besluit op het verzoek om openbaarmaking van informatie inzake de ontmanteling van drugslabs.