Ga naar content

(2015) PTSS 2013-2014-2015

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 21 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie met betrekking tot de beroepsziekte PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) over de jaren 2013, 2014 en 2015.
In het besluit wordt de verstrekking uitgebreid toegelicht.