Ga naar content

(2015) Vernielingen jachthutten Oost-Nederland

Inhoudsopgave

Vanwege een Wob-verzoek maakte de politie in juli 2015, een aantal stukken openbaar die toezien op vernielingen van jachthutten en andere jachtvoorzieningen in de periode 2012-2014.