Ga naar content

(2015) vragen omtrent aangiften m.b.t. identiteitsfraude

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 2 november 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar aangiften van identiteitsfraude. De antwoorden op de vier gestelde vragen waren niet te vinden in een specifiek document en daarom werden er geen documenten openbaar gemaakt.