Ga naar content

(2015) Wob-verzoeken inzake presentaties MH17

Inhoudsopgave

Naar aanleiding van de berichtgeving over de presentaties van prof. G.J.R. Maat over het identificatieproces MH17 heeft de politie intern feitenonderzoek gedaan. Vele media hebben via een WOB-verzoek gevraagd om dit interne feitenonderzoek en de mails daarover openbaar te maken. Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie het besluit genomen het rapport en de mails daarover zeer beperkt openbaar te maken. De redenen hiervoor leest u in de inleiding en een aanvullende leiding d.d. 3-3-2016.