Ga naar content

(2016) Aanrijdingen 130 km/uur-wegen

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 15 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie over aanrijdingen op wegen met een maximum snelheid van 130 km/uur. Over de jaren 2013, 2014 en 2015 is een overzicht van aanrijdingen waarbij de politie aanwezig is geweest inzichtelijk gemaakt.

Verzoek

Voor de beantwoording van de vraag is door de politie gekeken naar het aantal aanrijdingen, met enkel materiĆ«le schade, met gewonden en aanrijdingen met dodelijke slachtoffers op Nederlandse wegen waarvan in de registratie is vermeld dat ten tijde van de aanrijding, ter plaatse een maximumsnelheid gold van 130 km/uur. Een registratie wordt opgemaakt op het moment dat er politie ter plaatse is geweest bij een aanrijding. 
Het verzoek ziet op het aantal registraties waarbij de politie ter plaatse is geweest, De aanwezigheid van de politie bij aanrijdingen met enkel materiĆ«le schade is afhankelijk van de ernst van de aanrijding en dus niet altijd noodzakelijk. Middels het besluit wordt het aantal registraties bekend bij de politie openbaar gemaakt. Per registratie kunnen er meerdere slachtoffers bij een aanrijding betrokken zijn.

Vergelijking met eerdere jaren

Uit het document kan niet geconcludeerd worden dat er een stijging van aanrijdingen op 130 km-wegen valt waar te nemen. De invoering van deze nieuwe maximumsnelheid op de wegen is namelijk vanaf september 2012 gefaseerd doorgevoerd. Dit betekent dat er in de loop der tijd steeds meer wegdelen bij zijn gekomen waar 130 km per uur mag worden gereden. Daarnaast zijn er diverse ongelukken met dodelijke afloop in de registratie opgenomen waarvan direct duidelijk is dat er op de betreffende locaties geen 130 km geldt. Het gaat bijvoorbeeld om dodelijke ongevallen bij een benzinestation/parkeerplaats langs de weg.