Ga naar content

(2016) Aanrijdtijden 2015

Inhoudsopgave

Middels een tweetal Wob-verzoeken is de politie verzocht de aanrijdtijden bij meldingen met een prioritering 1, 2 en 3 openbaar te maken. Deze verzoeken zijn – zoals voorgaande jaren – gehonoreerd. In de tabel vindt u per gemeente de aanrijdtijd van de politie bij een melding.