Ga naar content

(2016) Advocatenpoule politie

Inhoudsopgave

In oktober 2015 is de advocatenpoule van start gegaan. De advocatenpoule bestaat uit 20 ervaren strafrechtadvocaten die weten wat het politievak inhoudt. Zij hebben ruime ervaring in het bijstaan van politieagenten die tijdens hun werk geweld hebben moeten aanwenden en daardoor onderwerp zijn geworden van een strafrechtelijke procedure. Overigens staat het de medewerker vrij om al dan niet gebruik te maken van een advocaat uit de poule. Hij of zij kan ook zelf een advocaat kiezen of een advocaat van de vakbond inschakelen. Op de lijst staan de namen op alfabetische volgorde.