Ga naar content

(2016) Afspraken politie met verzekeraars over alarmeren bergers

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op afspraken politie met verzekeraars over het alarmeren van bergers.