Ga naar content

(2016) Beleid verbaliseren door politieambtenaren buiten diensttijd in het verkeer en waarbij hij zelf is betrokken als partij

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 16 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op beleid m.b.t. het verbaliseren door politieambtenaren buiten diensttijd in het verkeer en waarbij hij zelf is betrokken als partij.