Ga naar content

(2016) Beleidswijzigingen na recente jurisprudentie

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 10 maart 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op beleidswijzigingen na recente jurisprudentie. Nu daarvan geen sprake is geweest kunnen geen documenten openbaar worden gemaakt.