Ga naar content

(2016) Beslissing op bezwaar inzake presentatie MH17

Inhoudsopgave

Naar aanleiding van de berichtgeving over de presentaties van prof. G.J.R. Maat over het identificatieproces MH17 heeft de politie intern feitenonderzoek gedaan. Vele media hebben via een WOB-verzoek gevraagd om dit interne feitenonderzoek en de mails daarover openbaar te maken. Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie op 3-3-2016 een besluit genomen. Door verschillende verzoekers is tegen dit besluit bezwaar ingesteld. Door de bezwarenadviescommissie Wet openbaarheid van bestuur is een advies opgesteld. Dit advies wordt integraal overgenomen door de korpschef. Door de korpschef van politie is een nieuw besluit opgesteld.

U vindt het originele bericht op deze pagina.