Ga naar content

(2016) Gebruik Event Data Recorders

Inhoudsopgave

Door een verzoeker is via een WOB-verzoek gevraagd om informatie over het gebruik van Event Data Recorders (EDR). De EDR registreert onder andere tijd, locatie, remgedrag, snelheid, stand van de pedalen, werking van de airbags en dergelijke. Dit is per voertuig verschillend. Bij de ernstige ongevallen waarbij de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse van de politie onderzoek doet, kunnen de laatste vijf seconden voor het ongeluk en de gebeurtenissen tijdens het ongeluk in de EDR geraadpleegd worden. Dit kan enkel met toestemming van een Officier van Justitie.

Naar aanleiding hiervan heeft de korpschef van politie op 14-7-2016 een besluit genomen.