Ga naar content

(2016) Cijfers geweldsincidenten tegen OV-personeel

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op donderdag 16 augustus een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om openbaarmaking van (cijfers van) aangiften inzake geweld tegen personeel werkzaam in het openbaar vervoer. 

De cijfers zijn in een excelbestand bijgevoegd. Daarnaast zijn er twee documenten openbaar gemaakt. Dit betreft de eenduidige landelijke afspraken (ELA) en de werkinstructie inzake een aangifte of melding.