Ga naar content

(2016) Correspondentie betreffende prof. Maat

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 7 november 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om openbaarmaking van correspondentie tussen ambtenaren van de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politie heeft e-mails ge├»nventariseerd om te voldoen aan dit verzoek. Deze e-mails worden geanonimiseerd openbaar gemaakt. 
U treft hierbij het besluit en een inventarislijst. Daarnaast treft u de geanonimiseerde e-mails die zijn genummerd van 1 tot en met 231.