Ga naar content

(2016) Correspondentie met het bedrijf Gatso over certificaat snelheidswaarnemer

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 5 februari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar correspondentie vanuit het Politie Dienstencentrum (PDC, voorheen VtsPN) m.b.t. het bedrijf Gatso over certificaat snelheidswaarnemer. De gewenste documenten werden niet aangetroffen en kunnen daarom niet openbaar worden gemaakt.