Ga naar content

(2016) Draaiboeken milieucontroles 2006-2009 waarin een oliebedrijf was betrokken

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 29 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar draaiboeken milieucontroles 2006-2009 waarin een oliebedrijf was betrokken.