Ga naar content

(2016) Drones

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 20 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten betrekking hebbende op incidenten met drones. 
Er wordt 1 document openbaar gemaakt, dit betreft een overzichtslijst.