Ga naar content

(2016) Eigendomssituatie woning en korpschefgesprekken Welten

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 26 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten aangaande de eigendomssituatie van de woning van Bernard Welten, alsmede documenten aangaande zijn halfjaarlijkse gesprekken met de korpschef.