Ga naar content

(2016) Evaluatie loopbaanbeleid GebiedsGebonden Politiezorg

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 16 juni 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de Evaluatie van het loopbaanbeleid GebiedsGebonden Politiezorg (GGP).