Ga naar content

(2016) Gemaakte kosten bewaren wapens bij de wapenhandel sinds 1 januari 2015 tot 11 oktober 2016

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 13 december 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de gemaakte kosten voor het bewaren van wapens bij de wapenhandel sinds 1 januari 2015 tot 11 oktober 2016. De politie beschikt niet over een dergelijk document en daarom werd er niets verstrekt.