Ga naar content

Inbraakmeldingen 2013-2015

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om openbaarmaking van documenten aangaande inbraakmeldingen van de jaren 2013 t/m 2015. De politie publiceert – ten behoeve van de leesbaarheid – een gestroomlijnde versie op de website. 

Bijgevoegd databestand geeft de kolommen weer per politie-eenheid en de maand waarin de melding heeft plaatsgevonden. Deze meldingen staan niet direct in relatie met het aantal gepleegde misdrijven. Ook kan het zijn wanneer er wel sprake is van een misdrijf, hiervan meerdere meldingen worden gemaakt door verschillende burgers.