Ga naar content

(2016) inzet ANPR

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 26 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de inzet van Automatic Number Plate Recognition (ANPR), oftewel automatische kentekenherkenning.