Ga naar content

(2016) Metingen (onbetrouwbaar) met flitsapparatuur

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 18 maart 2016 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Dit definitieve besluit is in volledige overeenstemming met het eerder aan verzoeker gezonden voorgenomen besluit. Het voorgenomen besluit, evenals het definitieve besluit, worden hiermee openbaar gemaakt.
Met dit besluit wordt een nadere toelichting gegeven op de (oorzaak van) onevenredig hoge metingen die in de media worden beschreven.