Ga naar content

(2016) Overleden personen in politiecellen in de periode 2004 tot juni 2016

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op overleden personen in politiecellen in de periode 2004 tot juni 2016.