Ga naar content

(2016) Reorganisatie Politiewet 2012

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 3 mei 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die zien op de reorganisatie Politiewet 2012. Middels het nemen van het besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.