Ga naar content

WOB-verzoek Rijvaardigheidstrainingen

Inhoudsopgave

Rijvaardigheidstrainingen (2016)

De korpschef van politie heeft op 28 november 2016 een definitief besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het besluit wordt hiermee openbaar gemaakt.

Bij dit besluit zijn geen documenten verstrekt. De gevraagde informatie is in de vorm van een uitgebreide toelichting opgenomen in het besluit.