Ga naar content

(2016) Salarissen top 200 politie, 2015

Inhoudsopgave

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is namens de korpschef besloten tot openbaarmaking van de inkomensgegevens van de 200 meest verdienende medewerkers van de politie en Politieacademie in 2015. In tegenstelling tot voorgaande jaren is een apart besluit omtrent de inkomensgegevens van medewerkers van de Politieacademie. Dit betekent dat er twee besluiten en lijsten zijn. U treft in de bijlagen het besluit en de lijst met 193 functionarissen van de politie. Ook treft u een afzonderlijk besluit en een lijst met de 7 medewerkers van de politieacademie.