Ga naar content

(2016) Samenwerking tussen de politie en het programma Wegmisbruikers

Inhoudsopgave

De korpschef van de politie heeft op 13 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten die zien op de samenwerking tussen de politie en het programma Wegmisbruikers en soortgelijke programma’s.

Middels het nemen van een besluit zijn op grond van de Wob documenten openbaar gemaakt.