Ga naar content

(2016) Schietvaardigheidtoets 2015

Inhoudsopgave

Wob-verzoek Schietvaardigheidstoets 2015

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent de schietvaardigheidstoetsing van vuurwapendragende politiemedewerkers. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit.

Middels het nemen van het besluit zijn op grond van de Wob twee documenten openbaar gemaakt.