Ga naar content

(2016) Staandehoudingen van diplomaten en internationale ambtenaren met absolute immuniteit

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 26 januari 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op staandehoudingen van diplomaten en internationale ambtenaren met absolute immuniteit. De politie beschikt niet over de gewenste documenten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden (CJIB) zal de vragen beantwoorden.