Ga naar content

(2016) Twitter en huisstijlapp instructies politie

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 13 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
In het Wob-verzoek werd gevraagd om informatie in documenten van door de politie opgestelde Twitter-instructie en een instructie voor het gebruik van de nieuwe mobiele telefoons met applicatie waarbij de genomen foto’s direct worden voorzien van een logo van de politie. Er worden bij dit besluit een drietal documenten openbaar gemaakt.