Ga naar content

(2016) Verwarde personen 2015

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties van verwarde personen. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit. 'Uit de cijfers blijkt dat de politie steeds vaker moet uitrukken vanwege overlast door verwarde personen. De politie heeft een visie verwarde personen opgesteld ten aanzien van deze problematiek.