Ga naar content

(2016) Vreemdelingentoezicht in de Zeehaven van Rotterdam

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 30 november 2016 twee besluiten genomen op twee nagenoeg identieke  verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken werd gevraagd naar documenten die zien op het vreemdelingentoezicht in de zeehaven van Rotterdam.