Ga naar content

(2016) Wachtgeldregelingen, WW-uitkeringen op grond van de WW en Bovenwettelijke uitkeringen

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 23 maart 2016 een besluit genomen inzake de onderwerpen Wachtgeldregelingen, WW-uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet en Bovenwettelijke uitkeringen in de periode 2001 tot januari 2016. 

Wachtgeld is de informele naam voor een toelage voor politici en bestuurders, die wordt uitgekeerd na vertrek uit een functie. Bij de politie zijn de werknemers aangesteld in hun functie en is er geen sprake van wachtgeldregelingen. De gegevens betreffende bovenwettelijke uitkeringen berusten niet bij de politie, maar berusten bij derden. Namelijk bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers (hierna: UWV) en bij de Algemene Pensioen Groep (hierna: APG, voorheen Loyalis).
Bij de politie is een door het UWV gemaakt overzicht aangetroffen over de periode 1 december 2014 t/m 31 januari 2016. Genoemd overzicht is middels het besluit openbaar gemaakt.