Ga naar content

(2016) Besluit zij-instromers

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 17 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om documenten betrekking hebbende op zij-instromers. Een document wordt openbaar gemaakt; dit betreft het rapport Groen.