Ga naar content

(2017) Aantal geregistreerde alcoholcontroles en misdrijven “rijden onder invloed” in 2016

De korpschef heeft op 27 januari 2017 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, waarbij de cijfers omtrent het aantal geregistreerde alcoholcontroles en het aantal geconstateerde misdrijven “rijden onder invloed” in 2016 openbaar gemaakt zijn. 

Er zijn minder fuikcontroles georganiseerd dan in voorgaande jaren en er is meer nadruk gelegd op individuele controles. Fuikcontroles zijn door de opkomst van social media minder effectief geworden. Doordat bestuurders elkaar via social media waarschuwen weten overtreders de opvallende, statische controles te ontwijken. Daarnaast heeft politie-inzet op andere onderwerpen veel personele capaciteit gekost waardoor minder capaciteit beschikbaar bleef voor het uitvoeren van fuik-alcoholcontroles. De extra alertheid op terrorisme leidde tot een grotere inzet op het bewaken en beveiligen van evenementen dan in voorgaande jaren. Daarnaast is een deel van de capaciteit toegewezen aan de screening van migranten. 

Politieambtenaren zijn niet verplicht om individuele alcoholcontroles te registreren. Om deze reden kunnen aan het aantal geregistreerde individuele alcoholcontroles geen conclusies worden verbonden.