Ga naar content

(2017) ANPR 2013 t/m 28 februari 2017

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 11 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op Automatic Number Plate Recognition.