Ga naar content

(2017) Functiebeschrijvingen van het functiehuis bij de politie

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 18 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de functiebeschrijvingen van het functiehuis bij de politie.