Ga naar content

(2017) Illegale smokkel in het Brabantse grensgebied

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 22 februari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de Illegale smokkel in het Brabantse grensgebied.