Ga naar content

(2017) Ketenbeslagdag op 8 maart 2017

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 4 september 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de op 8 maart 2017 gehouden Ketenbeslagdag.