Ga naar content

(2017) Nepaccounts op sociale media

Op 1 februari 2017 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek aangaande nepaccounts op sociale media. Het besluit, met daarin opgenomen de inhoud van het verzoek, evenals de bijbehorende motivering en het openbaar gemaakte document, treft u hieronder aan.