Ga naar content

(2017) Rapport Onderzoek DBB

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 6 juli 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om het rapport “Onderzoek naar cultuur, werkverhouding en sfeer binnen de DBB” openbaar te maken. Het rapport wordt gedeeltelijk openbaar gemaakt