Ga naar content

(2017) Rapportages over criminaliteit en vreemdelingen

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 30 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om gegevens over politieoptredens in 2016, uitgesplitst naar maand, verblijfsstatus van de betrokkenen en het soort delict waar mensen van werden verdacht.