Ga naar content

(2017) Stroomstootwapens

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 16 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek zag toe op het openbaar maken van alle documenten die inzicht geven in de besluitvorming inzake het gebruik van het stroomstootwapen door de politie, alsmede alle documenten inzake de aanbesteding van het huidige stroomstootwapen.

 

Met dit besluit maakt de korpschef alle gevraagde documenten (deels) openbaar.