Ga naar content

(2017) Uit ATW monitor vanaf 2013 voortvloeiende rapportages

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 10 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op de uit de Arbeidstijdenwet (ATW) monitor vanaf 2013 voortvloeiende rapportages.