Ga naar content

(2017) Wachten op keuring-meldingen door politie aan Rijksdienst voor het Wegverkeer

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 18 augustus 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd naar documenten die zien op Wachten op keuring (WOK) meldingen door de politie aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer.