Ga naar content

(2017) Wapenvergunningen 2016

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 14 maart 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek werd gevraagd om een kopie van het bestand waarin de administratie van de wapenverloven en jachtaktes wordt bijgehouden. In deze administratie is onder meer opgenomen hoeveel wapenverloven en jachtaktes er zijn verleend, ingetrokken of geweigerd. Bij dit besluit zijn de verzochte gegevens openbaar gemaakt. De geleverde cijfers gaan over heel 2016.