Ga naar content

(2018) Automatische gegevenslevering civiele aansprakelijkheid - winkeldiefstallen

Inhoudsopgave

Op 10 december 2018 heeft de korpschef een besluit genomen op basis van een Wob-verzoek over geautomatiseerde gegevenslevering civiele aansprakelijkheid bij winkeldiefstallen. Met dit besluit werden diverse documenten openbaar gemaakt. Het besluit en de daarbij behorende documenten treft u hieronder aan.