Ga naar content

(2018) Bestrijding hennepteelt

Inhoudsopgave

De korpschef heeft op 9 februari 2018 een Wob-verzoek ontvangen waarin openbaarmaking verzocht wordt van informatie omtrent de beschikbare personeelscapaciteit en financiële middelen, per eenheid, ter bestrijding van hennepteelt. Daar de inzet van de politie altijd afhankelijk is van incidenten en bestuurlijke prioriteiten, worden er geen financiële middelen en personeelscapaciteit op voorhand gereserveerd voor een specifiek deel van de politietaak zoals hennepbestrijding. De gevraagde informatie bestaat derhalve niet. Wel is bij dit besluit een lijst openbaar gemaakt van het aantal ‘taakaccenthouders hennep’ per eenheid.